کالاها با برچسب 'سینوس'

1108

سینوزیت

سینوزیت یکی از بیمارهایی می باشد که بر اثر یک سرماخوردگی ساده به وجود می آید. ویروس‌ها که بیشتر سینوزیت‌ها را ایجاد می‌کنند، باکتریها، آلرژی و حساسیت‌ها، پولیپ و تومور‌های بینی، انحراف بینی، عفونت‌های قارچی و در مواردی عفونت‌های دندانی هستند. شرکت فوراور ایران نیز داروهایی برای درمان سینوزیت دارد.