کالاها با برچسب 'پر خوری'

1025

پرخوری عصبی |‌ Forever Nervous Overeating

مطالعات نشان می دهد که پرخوری مکانیسم رواحی و جسمی معمول برای مقابله با اضطراب و ترس است.