پست‎های وبلاگ با برچسب "بهبود بیماری های خونی"

راه های بهبود کلسترول و چربی خون

راه های بهبود کلسترول و چربی خون
بالا بودن کلسترول و چربی خون در اثر تجمع چربی در خون اتفاق می افتد و بسیار برای بیشتر شما اتفاق افتاده است که در آزمایش خون شما این موضوع مثبت بوده است. کلسترول یک ماده ی چربی مانند و مومی است که توسط کبد ساخته شده و از طریق مواد غذایی پر چرب نیز وارد بدن می شود.