روغن نعنا فوراور Forever Essential Oils-Peppermint

روغن نعنا فوراور Forever Essential Oils-Peppermint

قیمت: 103.00 درهم
92.70 درهم
قیمت: 765,300 تومان
قیمت با تخفیف: 688,800 تومان

روغن نعنا از گیاهانی تهیه شده است که در مزرعه ای به قدمت ۸۵ سال کاشت و برداشت میشوند و این مزرعه، دارای غنی ترین و طبیعیترین مواد مغذی برای رشد گیاه بوده و محصول آن همان تاثیری را بر جای میگذارد که از نعنای طبیعی انتظار داریم. شرکت فوراور طبیعی ترین روغن نعنای موجود در طبیعت را تهیه میکند تا به مصرف کننده، روحی تازه ببخشد.


مقدار امتیاز CC کسب شده توسط این کالا

وضعیت کالا: اتمام موجودی (محصولات جایگزین یا کالاهای مرتبط در پایان صفحه توضیحات محصول می‌باشد)
کد کالا: 508
زمان تحویل: تهران همان روز / شهرستان ۱ الی ۲ روز

Forever™ Essential Oils Peppermint is made from plants that are grown and harvested by the same farm for over 85 years with naturally higher menthol content, providing the cooling effect that peppermint is known for. Forever Living provides nature’s purest Peppermint Oil to invigorate and refresh.

The use of peppermint dates back to ancient Roman and Greek culture when peppermint was used as décor and an aromatic in addition to being a popular flavoring in sauces and foods.

To ensure quality, each Forever Essential Oil goes through several steps. A carefully selected team of experts with years of experience in growing, cultivating and producing essential oils evaluate each oil using smell, sight or organoleptic verification. An FC-MS lab analysis is performed to ensure that each batch of essential oils meets the quality and potency required by Forever.

Forever™ Essential Oils Peppermint – 100% Pure. 100% Fresh.

Dilute 2 to 4 drops with water, carrier oil or lotion for topical or aromatic use.

 

 

For more information on this product refer to the PDF downloads.

مشخصات

عنوان انگلیسی محصول : Essential Oils-Peppermint

.