اف 2 (پروتئین وانیلی-پروایکس شکلاتی) F2 (Vanilla Protein-Cinnamon Bar)

اف 2 (پروتئین وانیلی-پروایکس شکلاتی) F2 (Vanilla Protein-Cinnamon Bar)

قیمت: 1,139.50 درهم
1,025.55 درهم
قیمت: 7,987,900 تومان
قیمت با تخفیف: 7,189,200 تومان

این بسته به شما کمک می کند تا با سوزاندن کالری بیشتر و تبدیل آن به انرژی اندام شما چربی کمتری داشته باشد. به دست آوردن یک بدن عضلانی برای کاهش وزن مردان و زنان ضروری است و برنامه فوراورفیت ٢ به شما کمک می کند که یاد بگیرید چگونه آن را بسازید و پایدار نگه دارید. با فوراور فیت 2 باعث تحول در بدن خود شوید، به آن فرم دهید و یک بدن تراشیده بسازید. با محصول فوراور فیت ٢ همیشه جذاب، متناسب و خوش اندام دیده شوید.


مقدار امتیاز CC کسب شده توسط این کالا

کد کالا: 491

more information on Forever F.I.T. 2

Each Forever F.I.T. 2 Pak contains everything you need for the F.I.T. program for 30 days. Please consult with a licensed physician or other qualified healthcare professional for more in-depth information before

Forever F.I.T. is an advanced nutritional, cleansing and weight-management program designed to help you look and feel better in three easy-to-follow steps: Clean 9, F.I.T. 1 and F.I.T. 2. Clean 9 will help you begin to remove stored toxins from your body and feel lighter and more energized. F.I.T. 1 will change the way you think and feel about nutrition and exercise and teach you how to make your weight-loss sustainable. F.I.T. 2 will help you build lean muscle, tone your body and complete your transformation. Together, these three Paks will help YOU get F.I.T. and look and feel better.

Forever F.I.T. 2 will take you to the next level by helping you tone your body, burn more calories and transform. Lean muscle is essential to weight loss for both men and women and the Forever F.I.T. 2 Program will help you learn how to built it and sustain it!

Each Forever F.I.T. Pak contains:

  • 4 1 liter bottles of Aloe Vera Gel®
  • 2 pouches of Vanilla Forever Lite Ultra® Shake Mix
  • 1 60 tablet bottle of Forever Therm™
  • 1 70 softgel bottle of Forever Garcinia Plus®
  • 1 30 stickpak box of Forever Fiber™
  • 10 CinnamonForever PRO-X2™ High Proten Bars
  • 1 Forever F.I.T. booklet

مشخصات

عنوان انگلیسی محصول : F2 (Vanilla Protein-Cinnamon Bar)

.