اف 1 (پروتئین شکلاتی-پروایکس دارچینی) F1 (Chocolate Protein-Cinnamon Bar)

اف 1 (پروتئین شکلاتی-پروایکس دارچینی) F1 (Chocolate Protein-Cinnamon Bar)

قیمت: 1,139.50 درهم
1,025.55 درهم
قیمت: 8,466,500 تومان
قیمت با تخفیف: 7,619,900 تومان

این بسته به شما یاد می دهد که چگونه مسیر افکارتان را نسبت به غذا و ورزش تغییر دهید. این بسته دانشی به شما می دهد که با الهام از آن می توانید بدنتان را تغییر دهید. می توانید وزن کم کنید و دید و احساس بهتری نسبت به قبل داشته باشید. همچنین می توانید تغییرات همیشگی رو به سلامتی برای زندگیتان داشته باشید. فوراور فیت ١ همه این چگونگی ها را به شما نشان می دهد.


مقدار امتیاز CC کسب شده توسط این کالا

کد کالا: 480

Forever F.I.T. is an advanced nutritional, cleansing and weight-management program designed to help you look and feel better in three easy-to-follow steps: Clean 9, F.I.T. 1 and F.I.T. 2. Clean 9 will help you begin to remove stored toxins from your body and feel lighter and more energized. F.I.T. 1 will change the way you think and feel about nutrition and exercise and teach you how to make your weight-loss sustainable. F.I.T. 2 will help you build lean muscle, tone your body and complete your transformation. Together, these three Paks will help YOU get F.I.T. and look and feel better.

You CAN lose weight, you CAN look better and feel better than ever before and CAN make a permanent change for the better. Forever F.I.T. 1 will show you how!

Each Forever F.I.T. Pak contains:

  • 4 1 liter bottles of Aloe Vera Gel®
  • 2 pouches of Chocolate Forever Lite Ultra® Shake Mix
  • 1 60 tablet bottle of Forever Therm™
  • 1 70 softgel bottle of Forever Garcinia Plus®
  • 1 30 stickpak box of Forever Fiber™
  • 10 Cinnamon Forever PRO-X2™ High Proten Bars
  • 1 Forever F.I.T. booklet

more information on Forever F.I.T. 1

مشخصات

عنوان انگلیسی محصول : F1 (Chocolate Protein-Cinnamon Bar)

.